Pengajian Wanita Salman

\"\"Pengajian Wanita Salman (PWS)merupakan salah satu unit yang terdapat di masjid Salman ITB,  yang diharapkan dapat menjadi tempat menimba ilmu dalam menciptakan keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan rahmat Allah SWT.

Program kegiatan :
1. Pengajian Ibu-ibu Jum\’at sore, setiap Jumat sore.
2. Ceramah Umum,setiapSabtu terakhir setiap bulan.
3. Silaturahmi aktivis, setiap 3 bulan sekali.
4. Kursus Kesejahteraan Rohani (KKR), Kursus Kesejahteraan Rohani Keluarga (KKRK), Kursus Keluarga Sakinah (KKS).
5. Kursus Intensif Ramadhan.
6. Kursus Perawatan orang sakit dan jenazah, hukum waris.
7. Mengadakan kegiatan kelas belajar dengan sistem paket.
8. Mengadakan kegiatan Sosial seperti menyantuni anak yatim dan dhuafa, beasiswa, sumbangan ke pesantren,membantu yang kena musibah.
9. Mengadakan kegiatan Usaha. Kegiatan ini dilakukan guna menghimpun dana penunjang kegiatan tersebut diatas.

Top