Kajian Praksis articles

Jangan Tunggu Kaya Buat Berinfaq!

Jangan Tunggu Kaya Buat Berinfaq!

  Orang bertakwa itu orang yang senantiasa menginfakkan. Tetapi tahukah kita apa arti infaq sendiri? …

Top